top of page

FAQ

Czym jest studia głębinowa?

Otóż jest to pionowe ujęcie wód podziemnych, które ma postać sztucznego otworu w ziemi. Sięga on głębszych warstw wodonośnych, z których czerpana jest woda.

 

Głębokość takiej studni wynosi od kilkunastu do nawet 70 metrów. Tym różni się ta konstrukcja od studni kopanej, która czerpie wodę podskórną z pierwszej warstwy gleby. Z oczywistych względów jakość wody ze studni głębinowej jest więc lepsza i nierzadko przewyższa również jakość wody pochodzącej z wodociągów. 

Jak działa studnia głębinowa i jakie ma zastosowanie?

Studnia głębinowa to pionowa konstrukcja umieszczona w ziemi, która dociera do głębszych warstw wód gruntowych. Woda ta jest pobierana na powierzchnię za pomocą specjalnej pompy głębinowej zanurzonej głęboko w studni. W momencie odkręcenia kranu w domu ciśnienie powietrza przepycha wodę przez system hydrauliczny do momentu, aż ciśnienie w pompie spadnie do określonego poziomu. W ten sposób woda popychana jest do góry przewodu łączącego pompę z punktem odbioru wody.

 

W domach prywatnych mających dostęp do wodociągów studnia głębinowa służy najczęściej do podlewania ogrodu, trawnika czy uzupełniania basenu. Jest ona także traktowana jako awaryjne źródło wody użytkowej w sytuacjach przerwy w dostawie wody z sieci ogólnej. 

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Prawem budowlanym, nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie w przypadku wykonywania obudowy ujęć wód podziemnych. Chodzi tutaj więc o obudowę otaczającą rurę studni, która jest wpuszczana wraz z nią w głąb gruntu. 

 

W niektórych przypadkach studnia głębinowa wymaga jednak uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Mówią o tym przepisy Prawa wodnego. Jeśli chcesz skonsultować swój pomysł, skontaktuj się z nami!

Kiedy warto zdecydować się na budowę studni głębinowej?

Własna studia głębinowa to dobre rozwiązanie dla osób, które:

  • zużywają duże ilości wody i chcą oszczędzić na rachunkach,

  • nie mają możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej lub koszt przyłącza jest zbyt wysoki,

  • chcą mieć awaryjne źródło wody na wypadek przerw w jej dostawie z wodociągów lub obniżenia ciśnienia,

  • chcą bez ograniczeń podlewać trawniki i ogród latem – w czasie upałów gminy często zakazują podlewania ogródków z sieci wodociągowej,

  • chcą mieć wodę lepszej jakości.

 

Opinie naszych klientów są w większości przypadków jednoznaczne – taka konstrukcja opłaca się, pod warunkiem że jej budowa została dobrze przygotowana pod względem wydajności. 

bottom of page